Inloggen


Login voor aangesloten instellingen
Login met uw instellings-account
voor het gebruik van CALI

Login met gast-account
Log hier in als gast als u geen
instellingsaccount heeft.


- Handleiding website

- Wat zijn Cali-modules?

- Wie of wat is de Stichting RechtenOnline?

- Naar CaliAuthor supportsite

- CaliAuthor in het kort

- Downloads


 

 

Wat is de Stichting RechtenOnline?
De Stichting RechtenOnline is een samenwerkingsverband van juridische faculteiten van Nederlandse universiteiten en hogescholen. Alle participerende faculteiten hebben een bestuurslid aangewezen.
In februari 2002 is het project "RechtenOnline: ICT in het academisch juridisch onderwijs" van de VSNU van start gegaan. Doel van het project was bij te dragen aan het afleveren van academisch gevormde juristen die meer ICT-competent zijn dan thans het geval is. Uitgangspunt van het project was dat een rijke digitale leeromgeving de beste manier is om juridische studenten meer ICT-bewust en ICT-competent te maken en dat de beste manier om tot die leeromgeving te komen is te investeren in docenten en in de gereedschappen die hen ten dienste staan.
Inmiddels is het project RechtenOnline overgegaan in Stichting RechtenOnline. Deze stichting zet de doelen voort die tijdens het project zijn geïnitieerd.

Wat doet de Stichting RechtenOnline? 
De Stichting RechtenOnline beheert een aantal ICT producten die in het juridische onderwijs in Nederland kunnen worden ingezet. Deze producten staan voor ingeschreven studenten aan juridische faculteiten in beginsel gratis (of tegen kostprijs) ter beschikking. Gebruikers buiten de juridische faculteiten kunnen contact opnemen met de Stichting.

Daarnaast stelt de Stichting zich ten doel bij te dragen aan de verspreiding van kennis en expertise,  inclusief het organiseren van ondersteuning in de vorm van opleiding en training van docenten. Sinds een aantal jaren organiseert RechtenOnline in voor- en najaar op wisselende plaatsen in het land symposia waar mogelijkheden en ontwikkelingen aan de orde komen. Deze bijeenkomsten richten zich op ict-coördinatoren en geïnteresseerde docenten aan de juridische faculteiten.

Hieronder vindt u enige informatie over de producten die op dit moment beschikbaar zijn. Zie ook de website van de Stichting: www.rechtenonline.nl.
Sommige van die producten zijn niet direct voor studenten beschikbaar, maar via hun onderwijsinstelling. Wij kunnen ons voorstellen dat ook docenten en bijvoorbeeld ICT-coördinatoren daarover nader geïnformeerd willen worden. Wij nodigen hen evenzeer uit om over hun wensen contact op te nemen met de Stichting RechtenOnline.
Contact: info@rechtenonline.nl 

Welke producten levert de Stichting RechtenOnline?

Klik hier voor een actueel overzicht

Aansluiten bij RechtenOnline?
Meer weten over aansluiten bij RechtenOnline? Mail dan naar office manager mr. Leonidas Pakos (Universiteit van Tilburg): info@rechtenonline.nl.